Psychologia .biz

Rozwiązywanie problemów - przeszkody i czynniki sprzyjające

rozwiązywanie problemu

Rozwiązywanie problemu sprowadza się do pracy umysłowej, której celem jest przezwyciężenie przeszkód stojących na drodze do rozstrzygnięcia jakiegoś pytania. Na łatwość rozwiązywania problemów, wpływa przede wszystkim to, w jaki sposób człowiek tworzy ich reprezentacje w umyśle. I tak na przykład, problemy abstrakcyjne, czyli te, których reprezentacje tworzy się ludziom na ogół z dużą trudnością, są również trudniejsze do rozwiązania.

Badania wykazały, iz istnieją cztery podstawowe czynniki przeszkadzające w rozwiązywaniu problemów. Należą do nich: duży stopien nowości sytuacji problemowej, duża liczba i duża złożoność reguł, a także ich niezgodność z intuicją.

Na pocieszenie można dodać, iż badacze wyróżnili również czynniki, ktore pełnią funkcję pomocniczą w rozwiązywaniu problemów. Do czynników tych należy znajomość aspektów problemu oraz łatwość skonstrułowania jego reprezentacji. Na pierwszy z tych aspektów może między innymi wpływać zgodność regół problemu z wiedzą czlowieka, mozność wcześniejszego poznania materiału oraz sposobów operowania nim, a także specjalny trening w stosowaniu lub zapamiętywaniu reguł. Konstruowanie reprezentacji problemu ułatwia z kolei przedstawienie problemu w konkretnej, najlepiej fizycznej formie oraz charakter manipulacji, które należy na nim wykonać. Najłatwiej jest wówczas, gdy manipulacje te, mają polegać na zmianach w przestrzennym połozeniu obiektów.

Psychologia : Strona główna